Home

Als je een RDP sessie hebt opgestart met het bedrijf, dan heb jezelf geen internet.
Hier komt de uitleg te staan hoe je dat kan bypassen.