English

Server 2019 Standard

Verschillen met Server 2016

Ten eerste het benaderen van de netwerkadapters.

Type: netwo  zonder rk


Klik op ethernet settings

Klik op Network and sharing


Nu kan je een adapter aanklikken

WAN

 

LAN

 

Op client:

Probleemoplosser
Opnieuw instellen

Virtual machine.
Dat moet in de BIOS op enable staan.

Er wordt 127 gb greserveerd en elke keer dat je daar gebruik van maakt groet die steeds verder aan.
Het verkleinen van een VHD is niet zo eenvouding.

VHD comprimeren

 

English

Server 2019 Standard

Differences from Server 2016
First, accessing the network adapters.

Type: netwo without rk


Klick on ethernet settings

Klick on Network and sharing


Now you can click on an adapter

WAN

 

LAN

 

On client:

Troubleshooter
Reset

Virtual machine.
That should be set to enable in the BIOS.